Sostenibilitat

Durant la nostra llarga trajectòria com a gestors de residus, hem aconseguit recuperar els materials gestionats perquè puguin ser reintroduïts en el mercat com a matèria primera. D’aquesta manera, promovent l’economia circular, contribuïm als tres pilars de la sostenibilitat.

Compromesos amb el medi ambient

En Viuda de Lauro Clariana prioritzem la cura del medi ambient i la preservació de l’entorn natural, és per això que, en les nostres plantes, utilitzem tecnologies d’alta eficiència que minimitzen el consum de recursos naturals i les  emissions de CO2. Això ens permet recuperar milions de tones de residus metàl·lics amb un impacte ambiental mínim.

Hem creat una política en la qual integrem la sostenibilitat per a impulsar el desenvolupament sostenible del nostre negoci.
Política VLC

Compromesos amb la salut i seguretat

Apliquem la nostra política de salut i seguretat per garantir condicions de treball segures i saludables per a tots els nostres treballadors i col·laboradors. Per aquest motiu, integrem accions preventives en totes les activitats que realitzem, aportant els recursos econòmics, tècnics i necessaris. 

El nostre objectiu és garantir condicions de treball segures i saludables, per això disposem d'una política de Seguretat i Salut.
Política SST

Compromesos amb l'economia circular

La nostra activitat és fonamental per l’economia circular. Mitjançant processos de valorització, aconseguim recuperar els metalls continguts  en residus per a reintroduir-los en la cadena productiva o allargar la seva vida útil i el ser valor, convertint-los, de nou, en recursos. D’aquesta manera, reduim la necessitat d’extracció de matèries primeres del medi natural i els impactes negatius associats.

Certificats i Associacions

La nostra oficina central a Molins de Rei compta amb l’ISO 9001 i l’ISO 1400, mostrant el nostre cumpliment de les normes mediambientals europees. També, la nostra planta de Sant Boi de Llobregat disposa de l’ISO 45001.

Estem inscrits en la EMAS: una organització internacional de gestió ambiental. Viuda de Lauro Clariana ha adquirit un compromís de millora contínua respectant el medi ambient.

La nostra empresa està homolgada com a recuperadora i recicladora de Ecomebalajes España, principalment d’acer i alumini.

Viuda de Lauro Clariana és membre de l’Associació Espanyola per al Tractament Mediambiental dels Vehicles Fora d’Ús, en el qual s’analitzen els problemes que afecten el tractament i a la baixa dels vehicles al final de la seva vida útil.

Som membres de la Federació Espanyola de la Recuperació i el Reciclatge, la principal associació del sector del reciclatge de residus, a més de ser un gestor autoritzat pel Gremi de Recuperació de Catalunya.

Som un centre associat a AETRAC, una entitat que defensa els nostres interessos per al tractament, descontaminació i desballestaments de vehicles fora d’ús.