Sostenibilitat

Durant la nostra llarga trajectòria com a gestors de residus, hem aconseguit recuperar els materials gestionats perquè puguin ser reintroduïts en el mercat com a matèria primera. D’aquesta manera, promovent l’economia circular, contribuïm a la sostenibilitat ambiental de la societat.

Compromesos amb el medi ambient

En Viuda de Lauro Clariana prioritzem la cura del medi ambient i la preservació de l’entorn natural, és per això que, en les nostres plantes, utilitzem tecnologies d’alta eficiència que no consumeixen aigua ni generen emisions de CO2. Això ens permet recuperar milions de tones de residus metàl·lics amb un baix impacte ambiental.

Hem creat una política en la qual integrem la sostenibilitat per a impulsar el desenvolupament sostenible del nostre negoci.
Política VLC

Certificats i Associacions

La nostra oficina central a Molins de Rei compta amb l’ISO 9001 i l’ISO 1400, mostrant el nostre cumpliment de les normes mediambientals europees. També, la nostra planta de Sant Boi de Llobregat disposa de l’ISO 45001.

Estem inscrits en la EMAS: una organització internacional de gestió ambiental. Viuda de Lauro Clariana ha adquirit un compromís de millora contínua respectant el medi ambient.

La nostra empresa està homolgada com a recuperadora i recicladora de Ecomebalajes España, principalment d’acer i alumini.

Viuda de Lauro Clariana és membre de l’Associació Espanyola per al Tractament Mediambiental dels Vehicles Fora d’Ús, en el qual s’analitzen els problemes que afecten el tractament i a la baixa dels vehicles al final de la seva vida útil.

Som membres de la Federació Espanyola de la Recuperació i el Reciclatge, la principal associació del sector del reciclatge de residus, a més de ser un gestor autoritzat pel Gremi de Recuperació de Catalunya.

Som un centre associat a AETRAC, una entitat que defensa els nostres interessos per al tractament, descontaminació i desballestaments de vehicles fora d’ús.