Processos
Industrials

Amb la finalitat de recuperar les matèries primeres de la ferralla metàl·lica, els nostres processos comprenen la recol·lecció, la classificació, el transport i la generació de matèria primera per a les diferents foses del sector.

Professionals especialitzats en la recuperació i la valorització de metalls, vehicles fora d'ús (VFU), residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE), així com el tractament de ferralles fèrriques i no fèrriques.

Fragmentació y classificació
de ferralles domèstiques,
vehicles fora d'ús y
aparells elèctris i electrònics

Cisalla a Castellbisbal

Cisallat de ferralles
d'alta densitat

Descontaminació de
vehicles fora d'ús (VFU)

5/5

El procés de baixa del vehicle, la compensació justa i que si vols pots veure com destrueixen el teu vehicle, els fa excepcionals, per a totes aquelles persones que estimen al seu petit amic de quatre rodes, és un molt bon lloc on donar-li un final feliç.

Ressenya de Google

Reciclatge d'aparells
elèctrics i electrònics (RAEE)

Classificació de cables y procés
de triturat

Preparació de
Combustible de
Residus (CDR)

Enderrocaments i
demolicions
industrials